Fm                   Eb    A#m                    Fm

این حریف خسته رو خسته تر نکن دیگه

  # Fm                        Eb                   C

این درای بسته رو بسته تر نکن دیگه

  C#                        Eb            A#m          Fm

این همه سنگ نباش این همه سخت نگیر

  Fm                               Eb                      Fm

واسه ی عشق بمون واسه ی عشق بمیر

  # Fm     Eb         C

من باید چیکار کنم منو باورت بشه

  Fm

که یکم تحمل و عاشقی سرت بشه

  Fm         A#m            Fm        A#m

این چه راه و رسمیه این چه امتحانیه

  # Fm              A#m                            C

خوان هفصدم گذشت این چه هفت خوانیه

  A#m                        Fm

چشمات نمیبینن پاهات نمیمونن

  Fm                   Eb      C#            Fm

دستات نمیگیرن این دست بی تابو

  Fm           Eb     A#m         Fm

 با من نمیخندی با من نمیخونی

  Fm                      Eb                  Fm

قابل نمیدونی این چشم بی خوابو